ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μικροβιολογικό

Εξετάσεις και καλλιέργειες βιολογικών υγρών

Mikroviologiko - Nitsos Lab

Στο μικροβιολογικό μας εργαστήριο εκτελούνται εξετάσεις και καλλιέργειες βιολογικών υγρών τόσο για προληπτικούς όσο και για λόγους παρακολούθησης ή έγκαιρης ανίχνευσης μικροβίων.

Ενδεικτικά διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Καλλιέργεια διαφόρων βιολογικών δειγμάτων ( ούρα, κόπρανα, σπέρμα, κολπικό έκκριμα κ.α )
  • Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων
  • Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιοβιοτικά - MIC
  • Σπερμοδιάγραμμα - διερεύνηση υπογονιμότητας - DFI (κατακερματισμός DNA)
  • Μοριακή μικροβιολογία (PCR - NGS)
Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε μία εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του δείγματος. Εφαρμόζεται μέθοδος υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας, εγκεκριμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) με…
Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και στερεότυπη συμπεριφορά. Τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται…
To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που…