Υπηρεσίες

Ασφαλιστικά Ταμεία

Συμβάσεις με όλα τα ταμεία

Asfalistika Tameia - Nitsos Lab

Το εργαστήριο Νίτσος Διαγνωστική είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία:

  • Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  • Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας - Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  • Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης - Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
  • Ταμείο Υγείας Εκτελωνιστών - Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
  • Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Για τα έγκυρα παραπεμπτικά Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα πρέπει να προσέξετε:

  • Να είναι ευκρινής η υπογραφή και η σφραγίδα του ιατρού.
  • Να μην αναγράφεται στο κάτω μέρος του παραπεμπτικού ότι Εκτελείται μόνο σε Κρατικούς Φορείς
  • Η ημερομηνία της εξέτασης να προηγείται της ημερομηνίας λήξης του παραπεμπτικού
  • Να υπάρχει η υπογραφή εξεταζομένου
Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και στερεότυπη συμπεριφορά. Τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται…
To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που…
10 παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν πλέον να ανιχνευθούν μοριακά με την τεχνική PCR- ανάστροφου υβριδισμού. Πιο συγκεκριμένα, ανιχνεύονται οι…