ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ανοσολογικό

Το εργαλείο διερεύνησης, πορείας και διαχείρισης νόσου

Anosologiko - Nitsos Lab

Στο ανοσολογικό μας εργαστήριο εκτελείται ένα ευρύ φάσμα ανοσολογικών δοκιμασιών που καλύπτει τους τομείς ανοσοχημείας, ανοσοκυτταρολογίας, αυτοανοσίας και  ιστοσυμβατότητας. 

Με υψηλή αποδοτικότητα, μειωμένο χρόνο διεκπεραίωσης της αναλυτικής διαδικασίας και μεγάλη ακρίβεια αποτελέσματος διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Προγεννητικού ελέγχου (μεταδιδόμενα νοσήματα - TORCH Panel)
  • Ανοσολογικές δοκιμασίες
  • Αναζήτηση αλλεργιογόνων ( Rast Tests)
  • Αυτοάνοσα νοσήματα ( Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος κ.α.)
  • Επίπεδα φαρμάκων και τοξικών ουσιών
Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και στερεότυπη συμπεριφορά. Τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται…
To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που…
10 παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν πλέον να ανιχνευθούν μοριακά με την τεχνική PCR- ανάστροφου υβριδισμού. Πιο συγκεκριμένα, ανιχνεύονται οι…