ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κυτταρολογικό

Επεξεργασία δειγμάτων υπό ασφαλείς συνθήκες

Kyttarologiko - Nitsos Lab

Το κυτταρολογικό μας εργαστήριο στελεχώνεται από ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα, αυτόματα μηχανήματα επεξεργασίας δειγμάτων.

Ενδεικτικά διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Τεστ Παπανικολάου (Pap Test)
  • Thin Prep test
  • Κυτταρολογική ούρων - πτυέλων
Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και στερεότυπη συμπεριφορά. Τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται…
To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που…
10 παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν πλέον να ανιχνευθούν μοριακά με την τεχνική PCR- ανάστροφου υβριδισμού. Πιο συγκεκριμένα, ανιχνεύονται οι…