ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μικροβιολογικό

Εξετάσεις και καλλιέργειες βιολογικών υγρών

Mikroviologiko - Nitsos Lab

Στο μικροβιολογικό μας εργαστήριο εκτελούνται εξετάσεις και καλλιέργειες βιολογικών υγρών τόσο για προληπτικούς όσο και για λόγους παρακολούθησης ή έγκαιρης ανίχνευσης μικροβίων.

Ενδεικτικά διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Καλλιέργεια διαφόρων βιολογικών δειγμάτων ( ούρα, κόπρανα, σπέρμα, κολπικό έκκριμα κ.α )
  • Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων
  • Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιοβιοτικά - MIC
  • Σπερμοδιάγραμμα - διερεύνηση υπογονιμότητας - DFI (κατακερματισμός DNA)
  • Μοριακή μικροβιολογία (PCR - NGS)
Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και στερεότυπη συμπεριφορά. Τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται…
To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που…
10 παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν πλέον να ανιχνευθούν μοριακά με την τεχνική PCR- ανάστροφου υβριδισμού. Πιο συγκεκριμένα, ανιχνεύονται οι…