Νέα

Οι εξελίξεις τρέχουν
 

Μοριακός έλεγχος Κορωνοϊού (SARS-CoV-2)

Μοριακός έλεγχος Κορωνοϊού (SARS-CoV-2) - Nitsoslab

Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε μία εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του δείγματος.

Εφαρμόζεται μέθοδος υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας, εγκεκριμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) με πιστοποίηση CE-IVD.

Το δείγμα λαμβάνεται από επίχρισμα ανώτερου αναπνευστικού (ρινοφαρρυγγικό ή στοματοφαρρυγγικό επίχρισμα). Η λήψη γίνεται σε ειδικό σε κιτ συλλογής που παρέχει το εργαστήριό μας.

Από το δείγμα που παρελήφθη πραγματοποιείται απομόνωση RNA και ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2  με εφαρμογή One Step qRT-PCR με τη χρήση κιτ. Το κιτ δύναται να ανιχνεύσει τον ιό SARS-CoV-2, που προκαλεί τη λοίμωξη COVID-19, στοχεύοντας δύο περιοχές στα γονίδια E και N που είναι ειδικές για τον υπό μελέτη ιό σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η ευαισθησία της μεθόδου είναι ≥10 αντίγραφα του ιού SARS-CoV-2 ανά αντίδραση.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κατάλληλα θεωρούνται κατά προτεραιότητα δείγματα από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα (π.χ. βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα). Εάν οι εξεταζόμενοι δεν εμφανίζουν συμπτώματα ή σημεία λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού ή εάν η λήψη δείγματος από το κατώτερο αναπνευστικό δεν είναι εφικτή, θα πρέπει να λαμβάνονται κλινικά δείγματα από το ανώτερο αναπνευστικό.

Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα RNA ιών που προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς. Οι περισσότεροι άνθρωποι μολύνονται από κορωνοϊούς τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, έχοντας ήπια έως μέτρια συμπτώματα κοινού κρυολογήματος. Έχουν πάρει το όνομά τους από τις ακίδες γλυκοπρωτεΐνης που σαν κορώνα περιβάλλουν την επιφάνειά τους και χρησιμεύουν για την προσκόλλησή τους στους ιστούς και την είσοδό τους μέσα στα κύτταρα.

Η νόσος COVID-19 (Corona Virus Disease – 19), που προκαλείται από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έχει διασπαρεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που δεν είχε προηγουμένως ανιχνευθεί στον άνθρωπο.

Για το ραντεβού σας μπορείτε να καλέσετε στο 210 7217999 ή να μας στείλετε το αίτημά σας εδώ.