ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αιματολογικό

Το θεμέλιο της κλινικής διάγνωσης

Αιματολογικό

Στο αιματολογικό μας τμήμα πραγματοποιούνται, με τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές και από εξειδικευμένο προσωπικό, όλες οι αιματολογικές εξετάσεις:

  • Μελέτη έμμορφων στοιχείων αίματος ( γενική αίματος κ.α.)
  • Μελέτη αιμοσφαιρινοπαθειών ( μεσογειακή αναιμία, άλλες θαλασσαιμίες, δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα κ.α.)
  • Μελέτη αιμόστασης ( διαταραχές πήξης κ.α.)
  • Ομάδα αίματος - Rhesus
Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και στερεότυπη συμπεριφορά. Τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται…
To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που…
10 παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν πλέον να ανιχνευθούν μοριακά με την τεχνική PCR- ανάστροφου υβριδισμού. Πιο συγκεκριμένα, ανιχνεύονται οι…