ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ποιότητα & Ασφάλεια

Ποιότητα ελέγχου διεθνών προτύπων

Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 - Nitsos Lab

Η αξιοπιστία και η ταχύτητα των αποτελεσμάτων αποτελεί βασικό στόχο του μικροβιολογικού εργαστηρίου και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή εσωτερικού καθημερινού και μηνιαίου εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:

1) Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος

  • Πιστή εφαρμογή οδηγιών και συνθηκών αιμοληψίας
  • Επαναλαμβανόμενος έλεγχος των αναλυτικών παραμέτρων κάθε μεθόδου (καθορισμός ακρίβειας και επαναληψιμότητας)
  • Καθημερινός έλεγχος αποτελεσμάτων με την χρησιμοποίηση παρασκευασμάτων ελέγχου , τα γνωστά controls
  • Κλινική εκτίμηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και επανάληψη εκτέλεσης νέων μετρήσεων σε παθολογικά δείγματα ή αποτελέσματα
  • Εφαρμογή προγραμμάτων LIS με τη χρήση barcodes

2) Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος

  • Συμμετοχή του εργαστηρίου στο ΕΣΕΑΠ σε μηνιααία βάση.

3) Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015

  • Το εργαστήριο διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.
Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και στερεότυπη συμπεριφορά. Τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται…
To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που…
10 παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν πλέον να ανιχνευθούν μοριακά με την τεχνική PCR- ανάστροφου υβριδισμού. Πιο συγκεκριμένα, ανιχνεύονται οι…