Υπηρεσίες

Ασφαλιστικά Ταμεία

Συμβάσεις με όλα τα ταμεία

Asfalistika Tameia - Nitsos Lab

Το εργαστήριο Νίτσος Διαγνωστική είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία:

  • Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  • Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας - Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  • Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης - Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
  • Ταμείο Υγείας Εκτελωνιστών - Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
  • Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Για τα έγκυρα παραπεμπτικά Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα πρέπει να προσέξετε:

  • Να είναι ευκρινής η υπογραφή και η σφραγίδα του ιατρού.
  • Να μην αναγράφεται στο κάτω μέρος του παραπεμπτικού ότι Εκτελείται μόνο σε Κρατικούς Φορείς
  • Η ημερομηνία της εξέτασης να προηγείται της ημερομηνίας λήξης του παραπεμπτικού
  • Να υπάρχει η υπογραφή εξεταζομένου
Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε μία εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του δείγματος. Εφαρμόζεται μέθοδος υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας, εγκεκριμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) με…
Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και στερεότυπη συμπεριφορά. Τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται…
To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που…