ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ιολογικό

Ανίχνευση αντιγόνων και αντισωμάτων

Iologiko - Nitsos Lab

Στο τμήμα αυτό επιτυγχάνεται πλήρης έλεγχος και ανίχνευση αντιγόνων ιών και αντισωμάτων όπως:

  • Ηπατίτιδας A,
  • Ηπατίτιδα B
  • Ηπατίτιδα C 
  • HIV
  • Κυτταρομεγαλοϊός (CMV)
  • Ανίχνευση Influenza A&B
  • HPV DNA testing
  • Έρπης I, II
  • EBV- IgG, IgM
  • Ερυθρά - IgG, IgM
Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και στερεότυπη συμπεριφορά. Τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται…
To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που…
10 παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν πλέον να ανιχνευθούν μοριακά με την τεχνική PCR- ανάστροφου υβριδισμού. Πιο συγκεκριμένα, ανιχνεύονται οι…