Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα

Οι εξελίξεις τρέχουν
 

Νέα Συνεργασία με τη ROCHE DIAGNOSTICS

Νέα Συνεργασία με τη ROCHE DIAGNOSTICS

Με την αξιοπιστία της Roche - Hitachi

To νέο και υπερσύγχρονο “cobas pure e402 & c303” που εξοπλίστηκε το διαγνωστικό μας πρόσφατα είναι ένα από τα κορυφαία αναλυτικά συστήματα παγκοσμίως και αποτελείται από μια μονάδα διαχείρισης δειγμάτων και δύο αναλυτικές μονάδες.

Μονάδα διαχείρισης δειγμάτων
Η μονάδα διαχείρισης δειγμάτων (SSU) ελέγχει αποτελεσματικά τις κινήσεις των δίσκων σε όλη την μονάδα. Επιτρέπει την συνεχή φόρτωση έως και 50 δειγμάτων την φορά και εκφόρτωσης έως και 50 δειγμάτων, και διαθέτει μια συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (barcode) και μια εξειδικευμένη θύρα STAT για τα δείγματα. Η SSU περιλαμβάνει οθόνη αφής 21 ιντσών και πληκτρολόγιο στην οθόνη. Η SSU διαθέτει ρυθμό επεξεργασίας δειγμάτων έως και 450 δείγματα ανά ώρα.

Αναλυτική μονάδα cobas e 402
Η αναλυτική μονάδα cobas e 402 πραγματοποιεί περισσότερες από 100 διαφορετικές ανοσολογικές δοκιμασίες συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων για αναιμία, οστικούς δείκτες, θυρεοειδή, γονιμότητα, καρκινικοί δείκτες , μεταδοτικά νοσήματα, ορμονικές εξετάσεις, φλεγμονές, σηψαιμία και άλλα.
Η cobas e 402 διαθέτει ρυθμό επεξεργασίας δειγμάτων έως και 120 δείγματα ανά ώρα, και περιλαμβάνει εφαρμογές STAT 9 λεπτών για χρονοευαίσθητες εξετάσεις. Η cobas e 402 διαθέτει 28 θέσεις ψυχρών αντιδραστηρίων.

Αναλυτική μονάδα cobas c 303
Η αναλυτική μονάδα cobas c 303 πραγματοποιεί περισσότερες από 110 διαφορετικές κλινικές χημικές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων για πρωτεΐνες, ένζυμα, υποστρώματα, ηλεκτρολύτες, ναρκωτικές ουσίες (DAT) και θεραπευτική παρακολούθηση φαρμάκων (TDM).
Η cobas c 303 διαθέτει ρυθμό επεξεργασίας έως και 450 φωτομετρικών τεστ ανά ώρα και συνοδεύεται από μια ενσωματωμένη μονάδα ISE με απόδοση έως και 450 ISE τεστ ανά ώρα. Στην μεικτή λειτουργία, ο ρυθμός επεξεργασίας είναι έως και 750 τεστ/ώρα (450 ISE + 300 φωτομετρικά τεστ/ώρα). Η cobas c 303 διαθέτει 42 θέσεις ψυχρών αντιδραστηρίων.

>100 Ανοσολογικές Δοκιμασίες

>110 Κλινικές Χημικές Εφαρμογές

Αποτελέσματα εντός μίας ώρας!!!!