ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ιολογικό

Ανίχνευση αντιγόνων και αντισωμάτων

Iologiko - Nitsos Lab

Στο τμήμα αυτό επιτυγχάνεται πλήρης έλεγχος και ανίχνευση αντιγόνων ιών και αντισωμάτων όπως:

  • Ηπατίτιδας A,
  • Ηπατίτιδα B
  • Ηπατίτιδα C 
  • HIV
  • Κυτταρομεγαλοϊός (CMV)
  • Ανίχνευση Influenza A&B
  • HPV DNA testing
  • Έρπης I, II
  • EBV- IgG, IgM
  • Ερυθρά - IgG, IgM
Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε μία εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του δείγματος. Εφαρμόζεται μέθοδος υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας, εγκεκριμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) με…
Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και στερεότυπη συμπεριφορά. Τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται…
To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που…