ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αιματολογικό

Το θεμέλιο της κλινικής διάγνωσης

Αιματολογικό

Στο αιματολογικό μας τμήμα πραγματοποιούνται, με τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές και από εξειδικευμένο προσωπικό, όλες οι αιματολογικές εξετάσεις:

  • Μελέτη έμμορφων στοιχείων αίματος ( γενική αίματος κ.α.)
  • Μελέτη αιμοσφαιρινοπαθειών ( μεσογειακή αναιμία, άλλες θαλασσαιμίες, δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα κ.α.)
  • Μελέτη αιμόστασης ( διαταραχές πήξης κ.α.)
  • Ομάδα αίματος - Rhesus
Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε μία εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του δείγματος. Εφαρμόζεται μέθοδος υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας, εγκεκριμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) με…
Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και στερεότυπη συμπεριφορά. Τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται…
To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που…