Υπηρεσίες

Παραλαβή Αποτελεσμάτων

Άμεσα, έγκυρα και αξιόπιστα

Apotelesmata - Nitsos Lab

Το μικροβιολογικό εργαστήριο Νίτσος αποσκοπώντας στην απαράκλητη τήρηση των στόχων του προσφέρει μία ευρεία κλίμακα μικροβιολογικών εξετάσεων, προκειμένου να είναι δυνατόν οι εξεταζόμενοι να μπορούν σε ευσύνοπτο χρονικό διάστημα να λαμβάνουν έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα, με το 90% των αποτελεσμάτων να ολοκληρώνονται αυθημερών.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων μπορείτε να τα παραλάβετε εσείς ή ο θεράπων ιατρός σας:

  1. Από το χώρο του εργαστηρίου
  2. Ταχυδρομικώς
  3. Με e-mail 
  4. Με fax

Ο τρόπος παραλαβής των αποτελεσμάτων θα πρέπει να δηλωθεί κατά την ημερομηνία της εξέτασης.

Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε μία εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του δείγματος. Εφαρμόζεται μέθοδος υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας, εγκεκριμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) με…
Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και στερεότυπη συμπεριφορά. Τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται…
To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που…