ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ποιότητα & Ασφάλεια

Ποιότητα ελέγχου διεθνών προτύπων

Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 - Nitsos Lab

Η αξιοπιστία και η ταχύτητα των αποτελεσμάτων αποτελεί βασικό στόχο του μικροβιολογικού εργαστηρίου και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή εσωτερικού καθημερινού και μηνιαίου εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:

1) Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος

  • Πιστή εφαρμογή οδηγιών και συνθηκών αιμοληψίας
  • Επαναλαμβανόμενος έλεγχος των αναλυτικών παραμέτρων κάθε μεθόδου (καθορισμός ακρίβειας και επαναληψιμότητας)
  • Καθημερινός έλεγχος αποτελεσμάτων με την χρησιμοποίηση παρασκευασμάτων ελέγχου , τα γνωστά controls
  • Κλινική εκτίμηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και επανάληψη εκτέλεσης νέων μετρήσεων σε παθολογικά δείγματα ή αποτελέσματα
  • Εφαρμογή προγραμμάτων LIS με τη χρήση barcodes

2) Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος

  • Συμμετοχή του εργαστηρίου στο ΕΣΕΑΠ σε μηνιααία βάση.

3) Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015

  • Το εργαστήριο διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.
Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε μία εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του δείγματος. Εφαρμόζεται μέθοδος υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας, εγκεκριμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) με…
Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και στερεότυπη συμπεριφορά. Τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται…
To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που…