Νέα

Οι εξελίξεις τρέχουν
 

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος

Prenatal Safe - Nitsos Lab

To PrenatalSafe®, ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που ανιχνεύονται στην εγκυμοσύνη και σχετίζονται με το χρωμόσωμα 21 (σύνδρομο Down), με το χρωμόσωμα 18 (σύνδρομο Edwards), με το χρωμόσωμα 13 (Σύνδρομο Patau) και τα φυλετικά χρωμοσώματα (Χ και Υ), όπως για παράδειγμα το σύνδρομο Turner, το σύνδρομο Klinefelter, το σύνδρομο τριπλού Χ και το σύνδρομο Jacobs.

Βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι είναι απλό, ασφαλές, αξιόπιστο και γρήγορο.

  • Απαιτείται μικρή ποσότητα αίματος από τις εγκύους τη 10η εβδομάδα της κύησης.
  • Είναι μη επεμβατικό και έτσι, αποκλείεται η πιθανότητα αυτόματης αποβολής που συνδέεται με τις παραδοσιακές τεχνικές επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου, όπως η αμνιοπαρακέντηση και η λήψη χοριακών λαχνών.
  • Έχει ευαισθησία >99% στην ανίχνευση χρωμοσωμικών ανευπλοειδιών (τρισωμία 21, τρισωμία 18, τρισωμία 13, Μονοσωμία Χ) με ψευδώς θετικά αποτελέσματα <0.1%.
  • Χρησιμοποιείται η τεχνολογία υψηλής ανάλυσης FAST, που παρέχει αποτελέσματα σε 5 μόνο εργάσιμες μέρες, διατηρώντας τα ίδια επίπεδα ευαισθησίας και ειδικότητας όπως η κανονική ανάλυση.

Ο έλεγχος εκτελείται με χρήση της τεχνολογίας μαζικής παράλληλης αλληλούχισης του DNA για να μετρήθει ο αριθμός των αντιγράφων των υπό μελέτη χρωμοσωμάτων. Στη συνέχεια εφαρμόζεται μια μέθοδος υπολογισμού για να προσδιοριστεί αν υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα αντίγραφα αυτών των χρωμοσωμάτων στο έμβρυο.