Νέα

Οι εξελίξεις τρέχουν
 

Μοριακή ανίχνευση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Moriaki anixnefsi - Nitsos Lab

10 παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν πλέον να ανιχνευθούν μοριακά με την τεχνική PCR- ανάστροφου υβριδισμού. Πιο συγκεκριμένα, ανιχνεύονται οι μικροοργανισμοί Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Herpes simplex 1, Herpes simplex 2, Treponema pallidum., Trichomonas vaginalis.

Με τη νέα αυτή τεχνική είναι δυνατή η ανίχνευση όλων των διαφορετικών οροτύπων των παραπάνω παθογόνων και ανιχνεύονται όλοι οι ορότυποι του Chlamydia trachomatis (Α, Β, Βα, C, D, Dα, E, F, G, H, I, Iα, J, Jα, K, L1, L2 και L3) και του Ureaplasma spp (1-14).

Η διαδικασία είναι απλή και χρησιμοποιείται τραχηλικό/κολπικό επίχρισμα ενώ τα αποτελέσματα ολοκληρώνονται σε περίπου μία εβδομάδα.